Serviciile noastre

Competențele și experiența acumulată în Managementului Operațiilor și al Managementului lanțului de aprovizionare, potrivite pentru piețele Europei Centrale și de Est, ne recomandă cu precădere acelor companii care sunt deja prezente sau își propun să-și înceapă activitatea în această regiune.

Managementul Operatiunilor

Evaluăm și generăm soluții pentru îmbunătățirea operațiunilor:

 • Planificarea producției;
 • Introducerea principiilor “Just-in-Time”;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de reducere a costurilor;
 • Evaluarea capabilităților și a capacităților echipamentelor și a gradului de utilizare a acestora;
 • Analiza indicatorilor operaționali (KPI) și elaborarea de strategii de îmbunătățire a acestora.

Managementul lanțului de aprovizionare

Auditarea, Dezvoltarea și Managementul Furnizorilor

Asigurăm evaluarea contribuției cantitative și calitative a furnizorilor la succesul companiei Dumneavoastra prin:
 • Auditul și evaluarea furnizorilor, incluzând dotarea tehnică, accesul la tehnologie și R&D, capacitatea de producție, sistemele de calitate și abilitățile managementului pentru a va asigura de capabilitatea acestora de a contribui la succesul organizației Dumneavoastră;
 • Dezvoltarea furnizorilor, proiectarea și implementarea planului de certificare a acestora. Acest pas reprezintă continuarea într-un mod natural a etapei de audit și evaluare, obiectivul său fiind acela de a aduce furnizorul la nivelul cerut de clientul nostru;
 • Evaluarea performanțelor operaționale ale furnizorilor în ceea ce privește timpul de livrare, calitatea și punctualitatea livrărilor;
 • Optimizarea portofoliului de furnizori;
 • Evaluarea riscurilor asociate furnizorilor.
Indiferent dacă obiectivul este numai acela de a stabili dacă furnizorul își poate îndeplini obligațiile contractuale sau dacă este capabil să implementeze programele pe care Clientul le cere, auditul va fi unul profesionist și de valoare. Evaluăm furnizorii potențiali și audităm performanțele furnizorilor existenți.

Managementul Achizițiilor

Asigurăm evaluarea funcției de achiziții, elaborăm și propunem soluții profesioniste, în portofoliul de servicii specializate fiind incluse:
 • Strategii de achiziții
 • Politici si procedeuri de achizitii
 • Planificarea și administrarea achizițiilor
 • Negocierea și administrarea contractelor de achiziții
 • Managementul furnizorilor
 • Managementul stocurilor
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de externalizare a producției și serviciilor
 • Optimizarea rețelei și a portofoliului de furnizori
 • Identificarea unor furnizori noi și evaluarea potențialului lor
Experienta noastră spune că o privire de ansamblu din afara organizației permite o evaluare realistă a portofoliului de furnizori și optimizarea acestora unde este cazul.

In plus față de acestea, oferim:

 • Consultanță în domeniul implementării sistemelor integrate de planificare a resurselor (ERP), precum și planificarea necesarului de materiale (MRP);
 • Dezvoltarea și implementarea adaptată a procedurilor specializate de achiziții.
Oferim un serviciu de audit intern profesionist care adaugă valoare organizației Dumneavoastră. Facem posibile aceste lucruri prin serviciile unor auditori care înțeleg modul de funcționare al unei afaceri și modul în care sistemele de management își aduc contribuția la îndeplinirea obiectivelor companiei.

Managementul lanțului de aprovizionare
se concretizează în:

 • Analiza și optimizarea fluxului de materiale în toate etapele, de la furnizori până la clientul final, incluzând:
  • Strategii de reducere a stocurilor;
  • Stocuri optime la furnizori, în magaziile proprii, producție neterminată, și producție finită;
  • Managementul magaziilor, logistică și transport.
 • Tranziția organizației de la Managementul Achizițiilor la Managementul lanțului de aprovizionare;
 • Consultanță în scopul implementarii sistemelor integrate de planificare a resuselor (ERP) – în mod particular modulul SCM al acestui sistem.

Management Interimar

Nu ne dorim să devenim o soluție permanentă pentru clienții noștri, dar, când se impune, oferim servicii de Management Interimar pentru a ne asigura ca organizația continuă să îndeplinească standardele stabilite și, cel mai important, că sistemele de management utilizate sunt acelea care se potrivesc cel mai bine.

Servicii Conexe

Clienții noștri solicită frecvent efectuarea unor activități conexe, pe care le îndeplinim de asemenea cu profesionalism:
 • Evaluarea și dezvoltarea personalului care ocupă funcții în departamentele de achiziții și administrarea lanțului de aprovizionare;
 • Organizarea departamentelor de achiziții și administare a lanțului de aprovizionare;
 • Traduceri specializate, inclusiv contracte comerciale, specificații tehnice, termeni și condiții comerciale, proceduri interne specifice acestei activități.
Am creat o rețea extinsă de resurse de consultanță pe care o întrebuințăm cu succes în adăugarea de expertiză și altor domenii, cum ar fi dezvoltarea afacerii, relocare.